Det glæder os i Juniorudvalget at byde alle Ledreborg Palace Golf Clubs medlemmer og andre interesserede indenfor på vores junior hjemmeside. Vi vil løbende fylde siden med de informationer, en nuværende eller kommende juniorspiller eller dennes familie kan have brug for.

At være ny i en golfklub kan være svært. Det er derfor vigtigt for os, at nye juniorer og deres forældre føler, at de bliver godt modtaget, når de møder op her i klubben. I Ledreborg Palace Golf Club vil det i de fleste tilfælde være Juniorudvalget eller vores pro, der tager imod klubbens nye juniorer, så de fra starten kan blive en del af juniormiljøet. Så snart juniorspilleren er klar til at gå i gang med selve introforløbet med henblik på at kunne få lov til at spille på den store 18-hullers bane, vil vores pro sammen med juniorspilleren (og dennes forældre) sørge for, at der bliver skabt kontakt til begynderudvalget, der står for introforløbet.

Hvordan kommer man i gang?
Ledreborg Palace Golf Club tilbyder alle juniorer en gratis prøveperiode på en måned, hvor man kan deltage i klubbens juniortræning samt bruge driving rangen samt par 3-banen for at få en fornemmelse af, om golf og klubben er noget for en. Derefter kan man enten melde sig ind eller deltage i introforløbet for nye spillere.

Klubben råder over nogle begyndersæt, man kan låne i en kortere intro-periode, derefter må man selv anskaffe udstyret.Hvad koster det at spille juniorgolf?
Kontingentet for juniorer i 2018 er kun kr. 1.700,-. For det beløb kan du træne alt det, du vil på driving rangen og par-3 banen samt deltage i den ugentlige juniortræning. Når du får banekortet (se under begynderudvalget), kan du yderligere spille alt det, du vil, på den store 18-hullers bane.

Faste træningstider børn og unge:
Tirsdage i tidsrummet fra kl. 16 - 18 samt lørdage kl. 9.00 - 11.00.Sæsonafslutning for spillerne og deres forældre finder sted i oktober. Nærmere information herom følger.
Den ugentlige træning er naturligvis kun et supplement til den nødvendige selvtræning.

Talenttræning:
Der tilbydes ekstra træning til de spillere, der viser særlig interesse for at blive bedre golfspillere og som yder en stor indsats i deres almindelige træningsforløb og på andre tidspunkter. Det vigtigste kriterium er ikke, at du allerede er en god golfspiller, men at du har flair for at blive det og gerne vil yde den ekstra indsats, det kræver.
Spørg vores pro, hvis du vil vide mere om talenttræningen.

Filosofi og trivsel for vores børn og unge:
Golf er sjovt, spændende, udfordrende og socialt - også når man er ung. Derfor vil vi i LPGC gøre, hvad vi kan, for at skabe nogle gode, lærerige og hyggelige rammer for vore juniorers trivsel. Vores filosofi er først og fremmest, at det skal være sjovt at spille golf - og at golf, det er noget, man går til. Når vores juniorer har spillet spørger vi som det første, om det har været sjovt - ikke, hvordan det gik.
Det kan godt være lidt forvirrende at være forælder til en junior, hvis man ikke selv spiller golf. Golf er ikke en holdsport som f.eks. fodbold, så derfor er det af afgørende betydning, at også du som forælder engagerer dig i dit barns golfaktiviteter. Vi i klubben vil gøre, hvad vi kan, for at dit barn skal have det sjovt, falde godt til i klubben og møde andre juniorer. Vi vil derfor bede jer om at deltage i og støtte op om de arrangementer, der er - samt opfordre jeres barn til at få spillet så meget som muligt og eventuelt hjælpe med at lave spilleaftaler med andre juniorer. Du vil få udleveret en liste over de juniorer, dit barn træner sammen med.

Læs mere om DGU juniorgolf på: http://www.danskgolfunion.dk/juniorgolf

Hvordan kommer man i gang?
Du kan tilmelde dit barn i klubbens sekretariat eller til en af Juniorudvalgets medlemmer. Udfyld venligst blanketten (link til blanket).

Turneringer
Juniorudvalget vil løbende orientere juniorspillerne om relevante matcher, der findes for spillere på alle niveauer fra begyndere til elitespillere.
Tilmelding til Kredsturnering/jdt sker via klubben.
Til orientering har vi vedhæftet DGU's vejledning til forældre og andre tilskuere, der ønsker at følge spillerne rundt på banen i løbet af en golfturnering (link til vejledning).
Vi vil bede dig tage en snak med din juniorspiller om indholdet, så alle parter kender reglerne. Det er noget, DGU og Distrikt 5 (vores distrikt) vil være meget opmærksomme på fremover, da der har været en hel del uheldige episoder i den senere tid.

Rigtig god fornøjelse med spillet og det sociale samvær på Ledreborg Palace Golf Club.

Juniorudvalget